Hus till salu | Rörums byaväg |
Hus till salu | Rörums byaväg |
Hus till salu | Rörums byaväg |
Tillbaka till husen
Ladda ner “boken” om huset

Rörums byaväg

Landskapet veckar sig i kullar och dalar kring Rörums kyrkby. Kulturbygden bär spår av fjärran stenålder och i skrifter från 1100-talet nämns byn för första gången.

Det mäktiga korsvirkeshuset på sin höga stenfot är något av ett landmärke i kyrkbyns äldsta del. 

Snart sagt alla skånelängans klassiska signum finns. Korsvirkets strama grafik. Handslagen tegel med levande yta. Pardörrar med överljusfönster. Ståtlig stentrappa. Kullersten. Patina och karaktär. Och den höga gråstensfoten och placeringen i bygatans mjuka böj ger längan en aningen majestätisk uppsyn.

Vi befinner oss i en uråldrig kulturbygd. Närheten till havet. Bördig sandmylla. Skogar med vilt och bär och svamp underlättade tillvaron även för de människor som bebodde dessa trakter under fjärran sten- ålder. Många är de bönder som under plog och harv funnit skärvor från vårt avlägsna förflutna... I kyrkbyns närmaste omgivning löper oräkneliga rid- och promenadstråk. Bokskog där släta stammar växer ur kopparröd matta av fjolårslöv. Ljusgröna löv bildar ett lysande solgenomsläppligt tak. Vindlande grusvägar. Vångar och hagar. Rörums backar som stupar brant mot Rörumsån.

Tiden har gått varligt fram i huset som tros vara ett av byns allra äldsta. Proportionerna är aldrig förändrade. Gråstensmurarna är tunga, metertjocka. Längans bredd, rymd och volym skvallrar om att det fanns resurser när man byggde.

Nuvarande ägarpar har restaurerat så ömsint och så varsamt att man ännu kan göra sig en bild av livet förr. Goda material. Noggrannt hantverk. Standard och bekvämlighet för ett modernt liv. Men så närvarande känns en annan tid...

Det östskånska klimatet är gott för allt levande. Till en gammal korsvirkeslänga hör en gammaldags trädgård. Formklippt buxbom. Grusade gångar. Välansade ligusterhäckar. Ramar runt trädgårdsrummen. Platser för sol. Platser för skugga. Fåfängor och paviljonger.

Inom nära räckhåll finns söderhavsstranden vid Knäbäckshusen. Att i ljum augusti följa stigen över kryddoftande hed, nedför trapporna till gnisslande timglassand och kasta sig i svalkande vatten är en upplevelse undertecknad unnar sig vid gynnsam väderlek! Från stranden är det inte långt att vandra till vårt österlenska berg Stenshuvud. Här är både flora och fauna av exotisk karaktär.

Fastighetsbeteckning & adress:  Simrishamn Rörum 30:8, Rörums Byaväg 55, 272 95 Simrishamn 
Storlek: Bostad ca 215 kvm (≈130+80). Lusthus ca 15 kvm. Växthus ca 5 kvm. Förråd/gästrum ca 20 kvm. Lägsta dörrpost, 170 cm och lägsta höjd till takbjälke, 179 cm. 
Tomt: 990 kvm

3.995.000:- eller bästa bud

Hus till salu | Rörums byaväg | Hus till salu | Rörums byaväg |
Hus till salu | Rörums byaväg |
Hus till salu | Rörums byaväg |
Hus till salu | Rörums byaväg |
Laddar kartan...

För dig som är på språng...

Vill Du få en snabb uppfattning om huset och kanske har en långsam uppkoppling kan Du bläddra igenom galleriet.
Vill du däremot få fördjupad information med texter, siffror & kalla fakta, ritningar så kan du ladda ner "boken" om varje hus.
Du kan självklart också få beskrivningen postad till dig via snigelpost!

Penseldrag & arkitektur AO Media. Powered by ExpressionEngine