Liz Landin Johansson
Hus till salu |  |
Hus till salu |  |
Hus till salu |  |
Tillbaka till inredning

Liz Landin Johansson

Svartvita bilder ger mer spelrum för fantasin hos betraktaren

Jag lever och verkar här på Österlen tillsammans med min man Andreas Johansson som också är konstnär. Jag föddes och växte upp i Hjo vid Vätterns strand. Mina svartvita foton har ställts ut runt om i Sverige och jag har sedan start varit inbjuden till PLANKET STHLM. En av Sveriges populäraste utställningar som man vanligtvis via jury blir invald till. Trots det svartvita har jag även ett och annat fotografi i färg. Men att jag till störst del valt svartvitt beror på att det ger mer spelrum för fantasin hos betraktaren.När jag fotograferar porträtt använder jag mig bara av dagsljuset precis som i alla mina fotografier.  

”En viskning är mer intressant än ett rop” 

Fotografierna är i mindre storlek för att förstärka och behålla det intima.

Lekfullhet. Sensualitet. Lust. Oblyghet. 

Mina fotografier vill jag ska spegla de kvinnliga känslorna. Det finns inget vackrare än en kvinna som är bekväm i sin nakenhet. För mig visar det en styrka hos kvinnan. En styrka som ibland även kan provocera. 

Förutom att jag säljer mina bilder tar jag även uppdrag att fotografera porträtt, singel eller kärlekspar, naturscenerier eller vad just du har behov av. Ring mig så pratar vi.

Liz Landin, 0723-115905

www.instagram.com/lizlandin

I live and work her at Österlen together with my husband Andreas Johansson who is also an artist. I was born and raised in Hjo by Vätterns shore. My black and white photos have been exhibited all over Sweden and I was invited to PLANKET STHLM when I was just starting out. One of Sweden’s most popular exhibits, usually where judges pick and choose who’s work will be showcased. However I also posses a few photos in color, not exclusively black and white. The reason for why I prefer black and white photography is because it gives the viewer more room for them to use their fantasy. When I’m photographing a portrait I prefer only using natural light just as I do in the rest of my photos.

“A whisper is more interesting than shouting loud”

The photographs are in a smaller size in order to retain the intimacy within the picture.

Playful. Sensual. Lustful. Bold.

I want my photography to reflect the female emotions. There is nothing more beautiful than a woman who is comfortable within their nudity. For me it represents the power of a woman. A power which can even provoke.

In addition to selling my pictures, I also take assignments to photograph portraits, singles or couples of love, nature scenes or whatever you need. Call me and we can talk about it.

Penseldrag & arkitektur AO Media. Powered by ExpressionEngine