Vi säljer hus vi själva skulle vilja bo i.

På landet. Vid havet. På Österlen & Västerlen

Vår filosofi

Vår FILOSOFI är ganska enkel. 

Vi säljer hus vi själva skulle vilja bo i.

Vi tror på sambanden mellan lust och lönsamhet. Känsla och kunskap. Arbetsglädje och avkastning. Det man tycker är roligt och stimulerande gör man bra. Vi vill inte ha fler hus än att vi orkar arbeta engagerat och passionerat med dem alla. Därför händer det ibland att vi tackar nej till uppdrag. Och det innebär inte att vi kategoriskt ratar en viss sorts hus. Det lilla renoveringsobjektet i skogsbrynet kan vara lika spännande som den kringbyggda gården på slätten eller längan i fiskeläget. Men, det ska erkännas - ”udda” hus finner lättast vägen till våra hjärtan!

Att bli den man vill vara. Eller vara den man är... Ibland betyder det köpa. Ibland betyder det sälja. Ibland både och. Eller ingetdera. Frihet. Valmöjligheter. Har vi har förmånen att råda över vår tillvaro bör vi göra det omsorgsfullt. Inte låta livet skvala förbi. Att våga rycka upp sig själv med rötterna för att börja växa i ny och okänd jordmån - oavsett om ni flyttar hit, eller härifrån!

Det handlar kanske ytterst om livskvalitet. För vår egen del upplever vi livskvalitet när vi lyckas vara närvarande i stunden. Uppfyllas av ögonblicket. ”Flow” säger expertisen... En försiktig förhoppning är att vi på något sätt ska kunna hjälpa Dig att förhöja Din livskvalitet. Åtminstone vill vi gärna vara Dina rådgivare och stigfinnare. Dina vägvisare och budbärare. 

Oavsett om Du vill köpa. Eller sälja!

Du når oss via mail: hus@uppvik.nu samt via telefon: 0414-708 00.

Penseldrag & arkitektur AO Media. Powered by ExpressionEngine